HAKKIMIZDA

Kuruluş Politikamız

VİZYONUMUZ

Mq Hotel Suites olarak, Kuruluşumuz ve çalışanlarımız için öncelikli hedefimiz hizmet kalitemizi artırmak ve koşulsuz misafir memnuniyetini sağlamaktır. Mükemmellik ve kalite var olma amacımızdır. Kalite bir seçim değil işimizin bir gereğidir ve işletmemizin kurulduğu ilk günden itibaren bu amaca ulaşmak için tüm Mq Hotel Suites çalışanları üstün bir çaba sarf etmektedir. Ayrıca Kuruluşumuz doğal çevrenin korunmasını, gelecek nesillerden ödünç aldığımız çevre ile ilgili olarak aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt etmektedir.

MİSYONUMUZ

Misafir ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde algılayarak arzu edilen hizmeti yerine getirmede kararlı davranmak, Verilen hizmetler sırasında, tasarım, malzeme ve hizmet kalitesi bakımından en yüksek kalite seviyesine ulaşarak sektörün aranan isimleri arasında bulunmak, Tecrübelerimizi ilkelerimiz ve gelişime açık yeteneklerimizle birleştirerek faaliyet alanımızdaki kalite anlayışını yukarı çekmek, Kuruluş içi eğitimlerde Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve Misafir Memnuniyeti unsurlarını ön plana çıkarmak suretiyle, bireysel gelişmeyi çağdaş gereksinimlere uygun hale getirmek, Yasal şartlara, kanunlara, ilgili yönetmelik ve mevzuatlara uymak, Çevre dostu teknoloji girdileriyle doğal kaynakları etkin şekilde kullanmak ve kaynak tasarrufu ve yeniden kazanım hususlarına gereken özeni göstermek, Verdiğimiz hizmetin her safhasında çevre etkilerini en aza indirecek şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen çevre tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak; Doğal dengenin ve küresel kaynakların korunması amacıyla, kirlenmenin önemsenmesini ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanmak, Misafirlerinin talep ve memnuniyetsizliklerini kolayca iletebilmesini sağlamak, Misafir talep ve memnuniyetsizliklerini objektif, adil, dikkatli ve gizlice ele alınmasını sağlamak, Aynı memnuniyetsizliklerin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmelerin ve kontrollerin sürekliliğini sağlamak, Misafirler ile olan ilişkilerde şeffaflığı esas almış, bütün misafir memnuniyetsizliklerinin çözülmesini ana ilke olarak kabul etmiş, müşteri odaklı bir yaklaşımı takip etmek, Sürekli iyileştirmeyi ve şartlara uygunluğu sağlayarak Kalite, Çevre ve Misafir memnuniyeti hedeflerine ulaşmak,


Kalite Politikamız

Mq Hotel Suites olarak öncelikli hedefimiz hizmet kalitemizi sürekli artırmak ve koşulsuz misafir memnuniyetini sağlamaktır. Kalite bir seçim değil işimizin bir gereğidir ve kuruluşumuzdan itibaren bu amaca ulaşmak üstün bir çaba sarf edilmektedir. Turizm sektöründe, güvenilir, tercih edilen ve yükselen bir marka olarak yeni iş ortaklarını Mq Hotel Suites altında buluşmaya davet ediyoruz.


EĞİTİM POLİTİKAMIZ

Kuruluş içi eğitimlerde tecrübelerimizi ilkelerimiz ve gelişime açık yeteneklerimizle birleştirerek faaliyet alanımızdaki kalite anlayışımızı, Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve misafir memnuniyeti unsurlarını ön plana çıkarmak suretiyle, bireysel gelişmeyi çağdaş gereksinimlere uygun hale getirmek amacı ile her birim müdürü tarafından çalışanlarına senede dört(4) defa olmak üzere hizmetiçi eğitimler planlanmaktadır. Bu eğitimlerin konuları bölümün gereksinimlerine göre belirlenerek sürekli gelişim hedeflenmektedir. Ayrıca ihtiyaca göre de personele dışarıdan eğitimler verdirilerek kazanımlar artırılarak kalite standartlarımız ve kuruluş politikamızdaki gereksinimler karşılanmaktadır.


KALİTE VE STANDARTLARIMIZ

Mq Hotel Suites olarak, Kuruluşumuz ve çalışanlarımız için öncelikli hedefimiz hizmet kalitemizi artırmak ve koşulsuz misafir memnuniyetini sağlamaktır. Mükemmellik ve kalite var olma amacımızdır. Kalite bir seçim değil işimizin bir gereğidir ve işletmemizin kurulduğu ilk günden itibaren bu amaca ulaşmak için tüm Mq Hotel Suites çalışanları üstün bir çaba sarf etmektedir. Çevre dostu teknoloji girdileriyle doğal kaynakları etkin şekilde kullanarak, kaynak tasarrufu ve yeniden kazanım hususlarına gereken özeni göstererek verdiğimiz hizmetin her safhasında çevre etkilerini en aza indirecek şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.


İNSAN KAYNAKLARI

Otelimiz bünyesinde açılan pozisyonlar için ilk olarak CV veritabanımız incelenmektedir. Bu doğrultuda lütfen CV’nizi aşağıdaki adresimize gönderiniz.

KARİYER